Hurda Bakır Fiyatı

hurda bakır fiyatı

Hurda Bakır Fiyatı

Hurda Bakır Fiyatı, bakır hurdası tabiki hurdacı sektörü için bir altın niteliği taşımaktadır. Bunun sebebi sadece kazanç sağlaması değil, işlemesi kolay olması, ve geri dönüştürmeye en müsait hurda çeşitlerinden biri olmasıda denilebilir. Bakır hurdası ilk çağlardan beri kullanılmakta olup günümüzde bile hala çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hurda Bakır Fiyatı Nasıl Belirlenir ?

Hurda fiyatının nasıl belirlendiğine gelmeden önce, bakır nedir, bakır nerelerde kullanılır, bakır ne işe yarar, bakır nasıl bir madendir, ve son olarak bakırın hayatımızdaki yeri nedir gibi sorulara bir göz atalım;

Bakır Nedir ; Bakır, eski çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir metal olup günümüze kadar insanlığın ilerlemesinde büyük katkı sağlamıştır. Bununla birlikte eski çağlardan beri bakırın pirinç ve bronz gibi birçok değişik alaşımı kullanıldığı bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlanan elektrik üretimi ve iletimi için gerekli en önemli malzeme olması bakıra olan önem ve ihtiyacı daha da artırmıştır.

Bakır Kullanım Alanları ; Günümüzde bakır, elektrik, sanayi, konstrüksiyon, mühimmat, ulaşım ve genel mühendislik alanlarında kullanılmaktadır.

Bakır Nasıl Bir Madendir ; Bakır, atom numarası 29, atom ağırlığı 63,57 g/mol olan periyodik tabloda 1B grubunda yer alan elementtir. Bakırın 63 Cu ve 65 Cu olmak üzere iki izotopu bulunmaktadır. Bu kararlı izotoplar takribi %69 63 Cu ve %31 65 Cu oranlarında bulunmaktadır. Bakırın ısıl iletkenliği diğer metaller ile karşılaştırma yapıldığında gümüşten sonra gelen en iyi ısıl iletken metal olduğu gözlemlenmektedir.

Bakırın Hayatımızdaki Yeri ; Bakır, insanoğlunun ilk tanıdığı elementlerden biri olmasına rağmen yer kabuğunda bulunan en nadir elementlerden biridir.  Ülkemizdeki bakır rezervleri ile ilgili yapılan çalışmalar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Etibank ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. Türkiye, bakır rezervleri açısından Doğu karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere iki önemli bölgeye sahiptir.

Şimdi gelelim asıl sorumuza, Bakır fiyatı nere göre belirlenir ; Bakır hurdasının fiyatı cinsine, miktarına ve kullanılabilirlik durumuna göre değişmektedir. Ancak Güncel Hurda Fiyatlarınızı Web Sitemizden Takip Edebilirsiniz….. Kadıköy Hurda Hayırlı günler diler. Her nevi hurda alımlarınızda sizlere bir telefon uzaklığındayız.

Bu gönderiyi paylaş